Logo Credat
back
 
ProTimer
menu l
 
01Kovania pre motorom       nastaviteľné rošty
02Fungovanie motorom       nastaviteľných roštov
 
01Vlastná výroba bicyklov       z komponentov EU
02Distribúcia do Vašich        predajní
 
left

Poskytované zľavy pri nákupe bicyklov

Nižšie pod pojmom tovar budeme rozumieť bicykle a súčiastky na bicykle.

Množstevná zľava


- poskytuje sa odberateľom po prekročení určitých limitných hodnôt nakúpeného tovaru.
  Množstevná zľava v aktuálnom roku sa poskytuje na základe dosiahnutých hodnôt v predchádzajúcom roku.


Vernostná zľava


- poskytuje sa tým odberateľom, ktorí už aspoň raz v predchádzajúcich rokoch
  dosiahli množstevnú zľavu.

Jednorázová zľava


- poskytuje sa jednorázovo, ak hodnota nakúpeného tovaru pri jednom nákupe prekročí určenú limitnú hodnotu
  a zároveň faktúra daného nákupu bude zaplatená v lehote splatnosti.Jednotlivé zľavy sa nemôžu kumulovať. Pri každom nákupe sa uplatní len jedna zľava vždy tá, ktorá je pre odberateľa najvýhodnejšia.

Každý zaregistrovaný odberateľ môže získať prehľad o limitných hodnotách a o aktuálnom stave svojich aktivít a dosiahnutých zliav.


CREDAT INDUSTRIES, a.s., Priemyselný areál 3415, 946 03 Kolárovo, IČO: 36526401, DIČ: 2020161176, www.bikes.sk
Created by SLOVAKIA WebDesign - Tvorba web stránok